vredesstad ieper

De Ieperse reuzen, symbool van stedelijke macht De Reuzen

De Ieperse reus Goliath dateert uit 1683. Ter gelegenheid van een jubileumeditie van de jaarlijkse Tuindagprocessie werd toen een reus gebouwd die de naam Goliath kreeg. Hij kreeg een Turks uitzicht en mocht van dan af jaarlijks optrekken op de Tuindagprocessie. Goliath - ook bijgenaamd 'Reusje' - heeft in tegenstelling tot andere reuzen, niks te maken met enige legende. Het is een eigen creatie die symbool stond voor de macht van Ieper en de trouw aan het eigen Ieperse volk. Tot op vandaag is Goliath nog steeds te bewonderen in de 3-jaarlijkse Kattenstoet. Men vindt er ook een afbeelding van tegen de gevel van het station. Een gulden beeld van Goliath waakt over Ieper vanop de Lakenhalle. De reus is 7,5 m hoog, weegt 225 kg en wordt door 4 man gedragen.

 

 

Robrecht de Fries, tiende graaf van Vlaanderen, wordt aanzien als de schutsheer en beschermer van de St.-Pieterswijk. Hij werd gebouwd in 1946 en voor het eerst meegedragen in de kermisstoet op'St.-Pieters'. In 1961 was er op de St. Pieters-wijk een reuzenoptocht n.a.v. het 35-jarig bestaan van de reus Robrecht de Fries. Hij is 5,3 m hoog.

 

Reus Godfried de Tempelier vindt zijn oorsprong bij het hof der Tempeliers (Tempelierstraat - zijstraatje Dikkebusseweg). Godfried van Sint-Omaars, alias de Tempelier, medestichter van de Orde der Tempeliers, stichtte in 1127 op zijn erf langs de zuid-oost zijde van de Timpelstrate (later de Dikkebusseweg) een godshuis dat de naam Tempeliershof kreeg. Men noemt hem ook wel de reus van de 'Kruisstraat' (verwijzend naar de jaarlijkse kermis in deze wijk). Godfried is ongeveer 5m hoog.

Een oude Ieperse kroniek leert ons dat op 13 maart 1678 de stad Ieper belegerd werd door de Fransen onder de leiding van Lodewijk XIV. Hij nam zijn kwartier in de herberg 'Het Wieltje' ten noorden van Ieper. Een burger uit Ieper, een zekere Nicolaas Hoedt, constabel in dienst van de Spaanse troepen die de stad verdedigden, schoot een kanonkogel af in de richting van 'Het Wieltje' waar de Franse koning logeerde. De kogel trof niet alleen de voute waar de koning sliep, maar ook 18 man van de lijfwacht. Toen enkele dagen later de Fransen de stad binnentrokken, werd Nikolaas door Lodewijk XIV verzocht dienst te nemen bij het Franse leger. Nikolaas Hoedt antwoordde hierop dat hij maar één god en één koning diende... De mensen van de Torrepoortwijk wilden deze gebeurtenis uit 1678 doen herleven in een historisch-folkloristische stoet, waarin o.a. Nikolaas de Kanonnier opstapte. Na de stoet beschoot de kanonnier, vanop de Torrepoort, de menigte met kanonballen. Grote en kleine kinderen konden zo een herinnering of stuk speelgoed meedragen naar huis. 's Avonds werd dan op het Torrepoortplein de herberg 'Het Wieltje' in betoverend bengaals vuur gehuld en uiteindelijk samen met enkele vuurwerkflitsen in brand geschoten door de eerste burger van de Torrepoortwijk, Nikolaas de Kanonnier. Grootte van de reus is 4,6m.

 De Ieperse reuzenkat Cieper, kind van de wijk 'Montmarte' (Basculewijk) werd geboren op 1/1/1955 naar een ontwerp van Frans van Immerseel i.s.m. architect A. Versavel en smid Jozef Mahieu. Op 27 februari 1955 werd hij feestelijk verwacht op het stadhuis, samen met Pietje Pek, waar beide reuzenkinderen officieel ingeschreven werden en letterlijk een reuzenidentiteitskaart overhandigd kregen. Na de plechtigheid werd Cieper aan de 'Bascule'  gezet en gekroond met een gouden kroon, bezet met edelstenen. Cieper is 6m hoog en weegt 180 kg. In 2006 kreeg Cieper een volledig nieuw kostuum.

In 1960 kwam een uitwisseling tot stand tussen de Berenstoet in Zwevegem en de Ieperse Kattenstoet. Minneke Poes, ereburgeres van Zwevegem, stapte op 8 mei mee in de stoet. Een paar maanden later verloofden beide reuzenkatten zich in de Zwevegemse Berenstoet. Cieper, tot over zijn oren verliefd, vatte letterlijk vuur bij het haperen aan enkele electriciteitskabels... Minneke Poes werd ontworpen door Frans van Immerseel. In 1971 werd ze geschonken aan Ieper en in 2003 stond ze volledig in het nieuw.

De Ieperse duivel Pietje Pek, reuzenkind van de Stationswijk, werd op dezelfde dag als Cieper op het stadhuis ontvangen om aangifte te doen van zijn geboorte. Pietje Pek, geboren op 27 maart 1955 moet het kattenvuur in de Hallestad aanwakkeren en houdt ergens het midden tussen een heks, een duivel en een boeddha. Hij werd ontworpen door Frans Van Immerseel. Gezeten op een duivelsrots, heeft hij bewegende vleugels en staart en is voorzien van groene bokkepoten. UIt zijn neus komt vurige rook. Toch wil Pietje Pek zeker de kinderen niet de stuipen op het lijf jagen! Hij is 6,5m hoog.

vredesstad ieper